Opravné svorky lisované Tabuľka montážneho náradia

Typ Poznávacie číslo Počet zlisov Typ čeľustí
163407.1 36 AlFe 4 291410
163409.1 36 AlFe 4 291410
163401 36 AlFe 4 291410
163403.2 45 AlFe 5 291411
163403 45 AlFe 5 291411
163403.4 45 AlFe 5 291411
163404.1 52 AlFe 7 291413
163404 52 AlFe 7 291413
163405 56 AlFe 7 291414
163406 60 AlFe 6 291415
163436 45 AlFe 5 291411
163403.1 45 AlFe 5 291411
163440 52 AAAC 18 291455
163750 52 AlFe 6 291413
163417 52 AlFe 6 291413

 

Poznámka
Hydraulické montážne náradie