Odbočné svorky Tabuľka montážneho náradia

Typ Značenie čeľustí MK 270000 MK 271000 HK 120 HL 120C HL 120U HL 360
Počet zlisov Typ čeľustí Počet zlisov Typ čeľustí Počet zlisov Typ čeľustí Počet zlisov Typ čeľustí Počet zlisov Typ čeľustí
610201 T 25 2 270702 - - 1 291181 1 291251 - -
610302 T 35 3 270703 - - 2 291182 2 291252 - -
610503 T 50 4 270705 4 271705 2 291183 2 291253 - -
610702 T 70/25 6 270707/270706 6 271707 2 291184 - - - -
610705 T 70/50 6 270707/270706 6 271707 2 291185 - - - -
611100 T 95 - - - - - - - - 3 291140
610903 T 95 - - - - - - - - 3 291140
610907 T 95 - - - - - - - - 3 291140
610501 T 50 4 270705 4 271705 2 291183 2 291253 - -
611209 T95 - - - - - - - - 3 291140
611205 T95 - - - - - - - - 3 291140

 

Poznámka
MK 270000, MK 271000 - ručné mechanické kliešte
HK 120 HL 120C, HL 120U, HL 360 - hydraulické montážne náradie