Split pins for ball - socket coupling

Dimensions according to IEC 60372

 

Type Marking of cotter-pin Nominal socket size F1 [mm] F2 min. [mm] F3 [mm] F4 [mm] F5 [mm] L min. [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] L4 [mm] R min. [mm] R1 [mm] R2 min. [mm] R3 [mm] S+0.1/-0.1 min. [mm] T +0.2 [mm] V [mm]
237526 V-11 11 11.9 8.2 4.5 3.5 2.5 29 55 16 4.6 16 2.5 2 3.3 6 2.2 4.8 8
237522 V-16 16 14.5 10.3 5.5 4.5 3 38 65 19 5.2 18 3 3 3.8 6.5 3.2 5.5 12
237527 V-20 20 16.4 10.7 6 4.5 3.5 49 80 22.5 6.5 22 3 3 4.8 8.5 3.2 7 12
237528 V-24 24 20 12.8 7 7 4 60 100 29.5 7.7 28 3.5 4 5.7 10 4 8.7 12

 

Poznámka
Rozmery sú v mm
Rozmery platia pre pozinkované paličky
K zaisteniu spojenia paličky s panvičkou slúžia závlačky STN 348113

 

 

Type Marking of cotter-pin Nominal socket size F1 [mm] F2 [mm] F3 [mm] F4 [mm] F5 [mm] F6 [mm] L1 +1.5/-1.5 [mm] L2 [mm] L3 +1.5/-1.5 [mm] L4 [mm] L5 [mm] R1 [mm] R2 [mm] R3 max. [mm] S +0.2 [mm] T +0.2 [mm]
Menovitý rozmer Dovolená odchylka
237525 W-11 11 15 20 4 13 19 4 +0.6 37 12 24 8 3 2.5 3 1.5 1.2 4.8
237516 W-16 16 22 28 5 19 24 5 +1 50 15.5 36 10.5 3 2.5 3 2.5 1.5 5.5
237520 W-20 20 22 30 5 19 24 5 +1 62 15.5 42 10.5 3 2.5 4.5 2.5 2 7
237524 W-24 24 22 30 5 19 25 5 +1 72 15.5 50 10.5 3 2.5 5 2.5 2 8.7

 

Poznámka
Rozmery sú v mm
Použitie
Závlačky slúžia k zaisteniu paličky a panvičky. Závlačky v polohe odistené dovoľujú zasunutie paličky do panvičky. Závlačky v polohe zaistené zabraňujú vysunutiu paličky z panvičky.