Kábelové spojky lisované Al

Type Identity number RHK 120 HL 120C HL 120U HL 120U HL 360
Počet zlisov Typ čeľustí Počet zlisov Typ čeľustí Počet zlisov Typ čeľustí Počet zlisov Typ čeľustí
Lanené vodiče Lanené vodiče Plné vodiče Lanené vodiče
628055 10 2+2 291160 2+2 291210 2+2 291270 - -
628065 12 2+2 291161 2+2 291211 2+2 291271 - -
628080 14 2+2 291162 2+2 291212 2+2 291272 - -
628095 16 2+2 291163 2+2 291213 2+2 291273 - -
628110 18 2+2 291164 2+2 291214 2+2 291274 - -
628130 21 2+2 291165 2+2 291215 2+2 291275 - -
628145 24 2+2 291166 2+2 291216 3+3 291276 - -
628160 25 2+2 291166 2+2 291216 3+3 291277 - -
628180 28 3+3 291167 3+3 291217 - - - -
628210 32 3+3 291168 3+3 291218 - - - -
626230 36 - - - - - - 1+1 291410
626270 45 - - - - - - 2+2 291411
626300 45 - - - - - - 2+2 291411
626380 60 - - - - - - 3+3 291415
626420 60 - - - - - - 4+4 291415

 

Materiál
Hliník
Povrchová ochrana
Chemicky opálené
Použitie
Na spojovanie káblov s Al jadrami lanenými a plnými podľa STN IEC 228A