Ochranné armatúry

Ochranné armatúry sú určené na vyrovnávanie elektrického potenciálu pozdĺž izolačného závesu, na vytvorenie preskokovej vzdialenosti pri izolačnom závese, na zabezpečenie výboja vo vzduchu v prípade prepätia a tiež na ochranu izolátorov a vo­dičov blízko izolačných závesov pred vplyvom oblúkov po prerazení izolačnej vzdialenosti.
Armatúry musia vydržať tepelné a dynamické účinky predpísaného skratového prúdu. Horiacim oblúkom sa môžu opáliť a zmenšiť, ale musia vytvoriť také podmienky, aby pri skrate nedošlo k vážnejšiemu poškodeniu izolátorov a spájacích armatúr.
Pri armatúrach je udávaná hodnota menovitého krátko­dobého prúdu Ith za jednu sekundu, ktorý vychádza z hustoty krátkodobého prúdu 80 A/mm² pri začiatočnej teplote 30 °C a pri maximálnej teplote cca 400 °C. Ďalej je udávaná hodnota menovitého napätia siete Un, do ktorého je možné armatúru použiť.
Požiadavky na efektívnosť ochrannej armatúry z hľadiska prúdu a trvania elektrického oblúkového skratu je potrebné vopred dohodnúť.

 

Ochranné armatúry na tanierové izolátoryD 1

Ochranné armatúry na tyčové izolátoryD 2

Ochranné armatúry na tyčové izolátory kompozitnéD 3

Ochranné armatúry tieniaceD 4