Spájacie armatúry

Spájacie armatúry slúžia na spájanie izolátorov, na udžanie predpísanej vzdialenosti, na kĺbové spojenie medzi jednotlivými článkami vo viacnásobnom izolačnom závese, na uchytenie izolačných závesov k stožiarom alebo k iným nosným, či kotevným konštrukciám.
Armatúry musia byť dimenzované na mechanické zaťaženie spôsobené napínaním a hmotnosťou vodičov a iných prvkov vonkajšieho elektrického vedenia počas bežnej prevádzky, na dodatočné zaťaženie vplyvom vetra, námrazy a pod. Musia odolať najväčšej sile zaručenej výrobcom, pri ktorej nesmie dôjsť k pretrhnutiu armatúry. Táto hodnota je zaručená únosnosť, v katalógu udávaná ako únosnosť.
Armatúry musia byť dimenzované na elektrické zaťaženie. Hodnota menovitého krátkodobého prúdu Ith za jednu sekundu vychádza z hustoty krátkodobého prúdu 70 A/mm² pri začiatočnej teplote 30 °C a pri maximálnej teplote cca 400 °C pri zaťažení od 1 kN do prevádzkového zaťaženia.

 

Paličky dvojitéC 1

Paličky s vidlicouC 2

Paličky s okomC 3

Paličky s okom priame pre ochranné armatúryC 4

Paličky s okom krížové pre ochranné armatúryC 5

Paličky s oválnym okomC 6

Paličky s hákomC 7

Panvičky s paličkouC 8

Panvičky s okomC 9

Panvičky s okom priame pre ochranné armatúryC 10

Panvičky s okom krížové pre ochranné armatúryC 11

Panvičky dvojitéC 12

Dvojité oká priameC 13

Dvojité oká priame pre ochranné armatúryC 14

Dvojité oká krížovéC 15

Dvojité oká krížové pre ochranné armatúryC 16

Vidlice s okom priameC 17

Vidlice s okom krížovéC 18

Vidlice s okomC 19

Vidlice s okom nastaviteľnéC 20

Vidlice dvojitéC 21

Napínacie skrutkyC 22

StrmeneC 23

Závesné kĺbyC 24

Závesné kĺby nosnéC 25

Závesné kĺby kotevnéC 26

RozperkyC 27

Držiaky závesného kĺbuC 28