Montážne náradie

Montážne náradie je určené na roviňovanie a ťahanie vodičov, na napínanie pomocných kotiev stožiarov, na vyrovnávanie krútenia medzi ťažným lanom a vodičom. Povrch nesmie mať ostré hrany, hroty a iné poškodenia, ktoré znižujú manipulačnú schopnosť a prevádzkovú spoľahlivosť. V miestach styku s vodičom nesmú byť žiadne hroty, škrabance a vypukliny. V miestach výstupu vodičov z hákovníc musia byť zaoblené hrany, aby nepoškodili vodič. Pri montážnom náradí je udávaná hodnota dovoleného zaťaženia. Je to hodnota, pri ktorej nedôjde k trvalej deformácii montážneho náradia, alebo jeho dielcov.

 

Klinové hákovniceF 1

Pantografické hákovniceF 2

Rozviňovacie kladkyF 3

KladkyF 4

Upevňovacie kolíkyF 5

Závesné kĺbyF 6

Otočné spojkyF 7

Napínacie skrutkyF 8