Prúdové armatúry

Prúdové armatúry sú určené na rozoberateľné alebo nerozoberateľné, prúdové pevné alebo odľahčené spojenie dvoch, alebo niekoľkých vodičov. Montujú sa priamo na neizolované vodiče.
Armatúry na prúdové spojenia sú vyrobené z rov­na­kých alebo podobných materiálov ako spájaný vodič s vy­ho­vu­júcimi fyzikálnymi vlastnosťami s ohľadom na pre­nos prúdu a vzájomného elektrochemického pôsobenia vodiča a arma­túry.
Pomerný prechodový odpor spoja musí byť menší ako pomerný prechodový odpor vodiča, na ktorý je armatúra určená. Pri spojení vodičov rôznych prierezov alebo materiálov je potrebné namerané hodnoty vzťahovať na menší prierez alebo na materiál s menšou vodivosťou. Prúdové armatúry musia mať oteplenie menšie ako najväčší vodič, na ktorý je armatúra určená. Pri spojení rôznych prierezov vodičov ako teplota vodiča platí nižšia teplota oboch spájaných vodičov.

 

Prúdové svorky rozoberateľnéA 1

Prúdové svorky lisovanéA 2

Univerzálne svorkyA 3

Vrubové spojkyA 4

Lisované spojkyA 5

Kábelové spojky lisovanéA 6

Kábelové oká lisovanéA 7

Odbočné svorkyA 8

Opravné spojky lisovanéA 9