Bezprúdové armatúry

Bezprúdové armatúry sú určené na rozoberateľné alebo nerozoberateľné pevné, alebo odľahčené upevnenie k izolačným závesom, alebo iným nosným, kotevným konštrukciám, na udržanie vzdialenosti medzi zväzkovými vodičmi a na tlmenie vibrácií vodičov. Montujú sa priamo na neizolované vodiče.
Armatúry vonkajších elektrických vedení, na ktoré nie sú kladené osobitné požiadavky zaťaženia v ťahu (odľahčené spojenie), musia zachovať ťah vodiča v jeho osi s pevnosťou uchytenia minimálne 27 % matematickej pevnosti vodiča. Pritom nesmie nastať prekĺznutie vodiča v armatúre alebo pretrhnutie jeho drôtov.
Armatúry určené na zachytenie ťahu vodiča (pevné spojenie) musia zachytiť ťah vodiča v jeho osi s pevnosťou uchytenia minimálne 81 % matematickej pevnosti vodiča bez prekĺznutia vodiča v armatúre alebo pretrhnutia jeho drôtov. Táto hodnota je zaručená pevnosť uchytenia vodiča, v katalógu uvádzaná ako pevnosť uchytenia.

 

Kotevné panvičkyB 1

Kotevné kladkyB 2

Kotevné svorky lisovanéB 3

Kábelové oká lisovanéB 4

Kotevné svorky klinovéB 5

Kotevné svorky strmeňovéB 7

Kotevné uzemňovacie svorkyB 8

Nosné svorky výkyvnéB 9

Nosné uzemňovacie svorky výkyvnéB 10

Nosné uzemňovacie svorky pevnéB 11

Stožiarové príchytkyB 12

Podpery nosnej svorkyB 13

Dištančné rozperkyB 14

Tlmiče vibráciíB 15

ZávažiaB 16

Ochranné a opravné špirályB 17