Svorky pre príruby

Svorky pre príruby sú určené na pevné, alebo pružné pripojenie vodiča na prírubu prístroja, na podopretie vodiča prípadne na spojenie vodičov na podperných izolátoroch. Kapitola obsahuje svorky pre lanené a rúrkové vodiče. Svorky uvedené v tejto kapitole, musia vyhovovať tým istým podmienkam, ako svorky uvedené v kapitole A, čo sa týka použitých materiálov, prechodového odporu, oteplenia a skra­tovej odolnosti.

 

Svorky pre pripojenie AlFe, Al a Cu vodiča (dvoch vodičov) na prírubu priamo bočne a kolmoB 1

Pripojovacie svorky pre pripojenie (upevnenie) Al rúrky na Al, Cu prírubu prístroja (podpery)B 2

Pripojovacie svorky pre pripojenie AlFe vodiča a Al rúrky na prírubu prístroja priamo, bočneB 3

Pripojovacie svorky priame pre pripojenie Al rúrky na Cu (Al) prírubu prístrojaB 4

Podperné svorky pevné, posuvné klzné výkyvné pre uloženie Al rúrky na prírubuB 5

Podperné svorky prepojovacie klzné a posuvné pre dve Al rúrky uložené na prírubeB 6

Al pripojovacie oká lisovacie pre pripojenie AlFe vodiča na Al (Cu) prírubu (praporec) prístrojaB 7

Al pripojovacie svorky lisovacie pre pripojenie AlFe vodičov na Al (Cu) prírubu (praporec) prístrojaB 8

Al pripojovacie oká a svorky lisované, pre vodič a prírubu - montážB 9