Upevňovacie súčasti pre vnútorné a vonkajšie rozvody

Do upevňovacích súčastí patria držiaky pre holé ploché a profilové vodiče uložené na ležato, alebo na stojato, montované na staničné podperky vo vnútorných rozvodoch do 35 kV. Vzhľadom na použitý materiál držiakov, možno ich použiť aj vo vonkajšom prostredí. Držiaky musia byť dimenzované na mechanické zaťaženie v ohybe, ktoré je spôsobené dynamickými účinkami skratového prúdu. Do upevňovacích súčastí sú zahrnuté aj kábelové príchytky, ktoré sú určené na upevňovanie káblov, alebo zväzku káblov v rozvodni nn a vn.

 

Držiaky pre Cu a Al pásové vodiče uložené na stojato pevneF 1

Držiaky pre Cu a Al pásové vodiče uložené na stojato klzneF 2

Držiaky pre Cu a Al pásové vodiče uložené na ležato pevneF 3

Držiaky pre Cu a Al pásové vodiče uložené na ležato klzneF 4

Držiaky pre Al „U” profilové vodiče koncové a podpernéF 5

Dištančné svorky pre Al a Cu zložené pásové vodičeF 6

Kábelové príchytky pre upevnenie káblovF 7