Svorky pre svorníky

Svorky pre svorníky sú určené na rozoberatelné alebo pevné prúdové spojenie vodiča so svorníkom prístroja. Kapitola obsahuje svorky pre všetky druhy vodičov, včetne pružného pripojenia rúrkových vodičov. Svorky sú vyrobené z rovnakých alebo podobných materiálov, s vyhovujúcimi fyzikálnymi vlastnosťami, s ohľadom na prenos prúdu a vzájomného elektrochemického pôsobenia vodiča a svorky. Pomerný prechodový odpor svorky musí byť menší, alebo rovnaký, ako odpor rovnakej dĺžky vodiča, na ktorý je svorka určená. Svorky musia mať oteplenie menšie, ako príslušný vodič, pre ktorý je svorka určená. Odolnosť svoriek proti skratovým prúdom musí byť taká, aby boli schopné prevádzky aj po zaťažení krátkodobým skratovým prúdom po dobu 1 sekundy.

 

Prístrojové svorky pre pripojenie vodiča na svorník prístroja priame skrutkované a lisovacieA 1

Prístrojové svorky pre pripojenie dvoch vodičov na svorník prístroja priame, skrutkovanéA 2

Prístrojové svorky 45° pre pripojenie vodičov na svorník prístroja skrutkovanéA 3

Prístrojové svorky 90° pre pripojenie vodiča na svorník prístroja priame, skrutkované a lisovacieA 4

Prístrojové svorky pre bočné pripojenie vodiča na svorník prístroja, skrutkovanéA 5

Prístrojové svorky pre pripojenie vodičov na svorník prístroja priamo a bočne, skrutkovanéA 6

Prístrojové svorky pre priame pripojenie pásového vodiča na svorník prístroja, skrutkovanéA 7

Prístrojové svorky pre pružné pripojenie rúrkového vodiča na svorník prístrojaA 8