Pomocný a doplnkový sortiment

V kapitole sú zaradené výrobky, ktoré sú používané v roz­vodniach, ale nepatria do základného sortimentu svoriek pre rozvodne. Sú to rôzne prechodové časti, svorky pre vf tlmivky, uzávery Al rúr, podperné časti a ďalšie výrobky.

 

Prechodové častiG 1

Pružné prepojenia Al rúrkových vodičovG 2

Uzávery Al rúrokG 3

Podperné súčasti pre svorky a Al rúrkyG 4