Svorky pre skratovacie súpravy - rozperky

Svorky pre skratovacie súpravy sú určené na uzemňovanie jednoduchých lanených alebo rúrkových vodičov a zväzkových lanených vodičov pomocou skratovacích súprav na uzemňo­vacie svorníky. Odolnosť svoriek proti skratovým prúdom musí byť taká, aby boli schopné prevádzky aj po zaťažení krátkodobým skratovým prúdom po dobu 1 sekundy. Rozperky sú určené pre zväzkové lanené vodiče, u ktorých zaručujú zachovanie danej vzdialenosti medzi vodičmi.

 

Svorky pre skratovacie súpravyE 1

Svorky pre skratovacie súpravy na AlFe (Cu) vodiče a Al (Cu) pásové vodičeE 2

Svorníky pre uzemnenieE 3

RozperkyE 4