Svorky pre praporce

Svorky pre praporce sú určené na pevné, alebo pružné, prúdové pripojenie vodiča na praporec prístroja. Kapitola obsahuje svorky pre lanené a rúrkové vodiče. Svorky uvedené v tejto kapitole musia vyhovovať tým istým podmienkam ako svorky uvedené v kapitole A, čo sa týka použitých materiálov, prechodového odporu, oteplenia a skra­tovej odolnosti.

 

Svorky pre pripojenie AlFe, Al, Cu vodiča a Al, Cu rúrky na praporec prístroja priamoC 1

Svorky 45° pre pripojenie AlFe vodiča (dvoch vodičov) na praporec prístrojaC 2

Svorky 90° pre pripojenie AlFe vodiča (dvoch vodičov) na praporec prístrojaC 3

Svorky 90° pre pevné pripojenie Al (Cu) rúrky na praporec prístrojaC 4

Svorky 90° pre pružné pripojenie Al rúrky na praporec prístrojaC 5

Svorky s praporcom priame pre klzné uloženie Al rúrky a pripojenie AlFe vodiča priamo/bočneC 6

Svorky pre pripojenie AlFe vodiča (dvoch vodičov), Al (Cu) svorníka a Al rúrky na praporec prístroja/podperyC 7

Spojovacie svorky priame pre Al pás a AlFe vodič a Cu pás a Cu vodičC 8