Spojenie oka a vidlice

Rozmery sú v súlade s STN IEC 60471 (34 8114)

 

Označenie spojenia a [mm] b1 [mm] b2 [mm] c max. [mm] d [mm] e min. [mm] f min. [mm] r * max. [mm]
(priemer svorníka)
Menovitý rozmer Dovolená odchylka Menovitý rozmer Dovolená odchylka Menovitý rozmer Dovolená odchylka Menovitý rozmer Dovolená odchylka Menovitý rozmer Dovolená odchylka
13 +0.5/-0.2 17.5 +4.5 13 +0.5/-1 14 +1.5 22.0 14 +1 25.0 22.0 4
16 +0.3/-0.5 22.1 +5.2 16 +1/-1 18 +2 27.3 17.5 +0.8/-0.8 30.3 27.3 4
19 +0.4/-0.4 25.2 +6.7 19 +0.5/1.5 20 +2 31.9 20 +1.4/-0.2 36.1 31.9 5
22 +0.6/-0.2 29.8 +6.7 19 +0.5/-1.5 20 +2 36.5 24 +0.6/-1 41.5 36.5 6
25 +0.6/-0.8 32 +7.5 24 +1.5/-1 26 +2 39.5 27 +1/-1 44.5 39.5 7
28 +0.6/-0.8 37 +7.5 24 +1.5/-1 26 +2 44.5 30 +1/-1 52.5 44.5 8
32 +0.6/-0.8 42 +7.5 24 +1.5/-1 26 +2 49.5 34 +1/-1 60.5 49.5 10

 

Poznámka
* r max. môže byť o toľko väčšie, o koľko je väčšie e min.
Rozmery sú v mm
Rozmery platia pre pozinkované oká a vidlice